Vedeli ste, že…

… vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj maloleté dieťa?

Vlastniť majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný, môže aj malé dieťa. Nadobúdať majetok môžeme od už prvého dňa nášho života. V práve hovoríme o spôsobilosti na práva a povinnosti, teda že fyzická osoba môže byť nositeľom práv a povinností. Takýmto právom je aj právo vlastniť majetok, právo dediť a pod..

Chcem vedieť viac