Rodinné právo

V rámci rodinného práva máme množstvo skúsenosti so zastupovaním v týchto veciach:

 

Rozvod manželstva

 • Nie každé manželstvo má šťastný koniec. Či už je to nevera alebo iný dôvod, pomôžeme vám s návrhom na rozvod a v konaní vás zastúpime.

 

Zastupovanie v konaní o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

 • Ak pochádzajú z manželstva aj maloleté deti, bude konanie o úprave práv a povinností k deťom spojené s rozvodom

 • Konanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom však možno začať aj v prípade, ak rodiča nie sú zosobášení, alebo vtedy, ak sa od poslednej úpravy zmenili pomery na strane dieťaťa alebo rodiča

 • Medzi rodičovské práva, ktoré súd upravuje, patrí osobná starostlivosť o dieťa, styk dieťaťa s druhým rodičom, zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku

 

Zastupovanie v ďalších veciach týkajúcich sa maloletých detí

 • Ak ste sa s druhým rodičom nedohodli na výške výživného alebo od poslednej úpravy výživného uplynula už dlhšia doba, zastúpime vás vo veci vyživovacej povinnosti. Dôsledne posúdime všetky faktory, aby výška výživného pre vaše dieťa zodpovedala jeho potrebám.

 • Právne služby poskytneme aj v prípade, ak povinný rodič výživné neplní tak, ako mu určuje súdne rozhodnutie

 • Pomôžeme vám aj s osvojením dieťaťa, ak ste si za manželku vzali matku s dieťaťom, ktoré mala s predošlým partnerom, ale ten o neho nejaví záujem

 • Zmeniť priezvisko dieťaťa nie je jednoduché. Pokiaľ však nad tým uvažujete, pomôžeme vám posúdiť podmienky k tomu, či súd (ne)udelí súhlas namiesto druhého rodiča

 

Podávanie návrhov a zastupovanie v konaniach o výkon rozhodnutí vo veciach maloletých

 • Mali ste mať styk s dieťaťom od piatka do nedele, ale druhý rodič vám to neumožnil? Pomôžeme vám pripraviť návrh na príslušný súd a zabezpečiť to, aby ste sa so svojim dieťaťom mohli opäť stretávať.

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 • Poradíme vám, čo všetko do BSM patrí a akým spôsobom je možné BSM vyporiadať

 • Pripravíme pre vás dohodu o vyporiadaní BSM tak, aby ste neboli o nič ukrátený

 • Ak sa s druhým manželom nebudete vedieť dohodnúť, zastúpime vás vo veci vyporiadania BSM na súde

 • BSM možno zrušiť aj za trvania manželstva. Či už začal druhý manžel podnikať v rizikovej oblasti alebo utráca spoločné finančné prostriedky na alkohol, pomôžeme vám ochrániť vaše práva a záujmy.