Správne právo

V správnom práve poskytujeme právne služby nasledovne:

Zastupovanie v správnych konaniach

  • Pomôžeme vám podať návrh na kataster tak, aby ste nemuseli nikam chodiť a zaplatili poplatok iba v polovičnej výške

  • Pomoc poskytneme aj v stavebnom konaní, či už ste stavebníkom vy sám alebo o stavebné povolenie požiadal sused

  • Pred začatím podnikania vás zastúpime na živnostenskom úrade a zabezpečíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení

  • Spracúvajú vaše osobné údaje a myslíte, že nezákonne? Podáme za vás podnet na úrad na ochranu osobných údajov a zastúpime vás v tomto konaní, aby k nedovolenému zásahu do vašich práv už nedošlo.

 Podávanie žalôb proti orgánom verejnej správy na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí

  • Neboli ste úspešní pred správnymi orgánmi? Posúdime vašu situáciu a podáme žalobu na súd, aby preskúmal rozhodnutie správnych orgánov. Súdnemu prieskumu podlieha väčšina rozhodnutí.

 Ochrana práv fyzických a právnických osôb pred nečinnosťou správnych orgánov

  • V prípade, že príslušný orgán verejnej správy nerozhodol o vašej žiadosti včas, pomôžeme vám tento stav napraviť. Existuje hneď niekoľko prostriedkov, ktorými sa môžete domáhať ochrany.