Spotrebiteľské právo

Ak ste v konkrétnom prípade spotrebiteľom, poskytneme vám tieto právne služby:

 

Právne poradenstvo ohľadom práv a možností spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľom

  • Ako uplatniť reklamáciu a čo v prípade, ak ju dodávateľ zamietne – aj na tieto otázky vám poskytneme odpoveď

  • Objednali ste si tovar cez internet, ale nezodpovedá popisu alebo vašim očakávaniam? V našej advokátskej kancelárii vám vysvetlíme, aké máte možnosti a odporučíme vám najvhodnejší postup

 

Vymáhanie nárokov spotrebiteľov zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere

  • Nie každá zmluva o spotrebiteľskom úvere zodpovedala / zodpovedá zákonu. Posúdime, či je vaša zmluva platná, prípadne či je úver bezúročný a bez poplatkov, a následne vaša práva uplatníme na súde, aby nedošlo k ich premlčaniu

  • Rovnako vás zastúpime pred súdom, ak by banka alebo nebanková spoločnosť podali žalobu proti vám

 

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

  • Ak bol vydaný rozhodcovský rozsudok vo váš neprospech, pripravíme pre vás žalobu, na základe ktorej sa budeme domáhať zrušenia tohto rozsudku. Zo skúseností vieme, že množstvo rozhodcovských rozhodnutí trpí závažnými vadami a pre svoju nezákonnosť ich súdy zrušujú