Spotrebiteľské právo

  • právne poradenstvo ohľadom práv a možností spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľom

  • vymáhanie nárokov spotrebiteľov zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere (napr. z dôvodu bezúročnosti úveru)