Obchodné právo

  • zastupovanie podnikateľov v sporoch proti ich zmluvným partnerom

  • vymáhanie nárokov podnikateľov

  • zakladanie obchodných spoločností (napr. s.r.o.)

  • zabezpečovanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri (napr. zmena konateľa, zmena sídla spoločnosti)

  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie

  • vypracovanie obchodných podmienok pri elektronickom predaji tovaru (eshop)