Ústavné právo

Zastúpime vás pred Ústavným súdom SR ohľadom porušenia základných práv a slobôd, najmä právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR alebo práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR ako aj iných základných práv.

V konaní pred Ústavným súdom SR môžete žiadať aj priznanie primeraného zadosťučinenia, ktorého výška závisí od okolností toho-ktorého prípadu.