Ústavné právo

  • podávanie sťažností na Ústavný súd SR ohľadom porušenia základných práv a slobôd