Trestné právo

  • obhajoba obvinených osôb v trestnom konaní

  • zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní

  • spisovanie trestných oznámení

  • spisovanie žiadostí o podmienečnom prepustení z výkonu trestu