Trestné právo

V trestnom konaní poskytujeme najmä tieto právne služby:

 

Obhajoba

  • V trestnom konaní obhajujeme podozrivých, obvinených, obžalovaných páchateľov vo vzťahu k násilnej kriminalite, majetkovej kriminalite, drogovej kriminalite, ako aj pri iných trestných činoch.

 

Zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní

  • Aj poškodené osoby majú v trestnom konaní rôzne práva, ktoré môžu využiť na svoj prospech – napríklad právo navrhovať dôkazy alebo uplatniť nárok na náhradu škody. Poškodením poradíme, aké škody a v akej výške môžu žiadať.

 

Spisovanie trestných oznámení

  • Trestné oznámenie môže podať nielen poškodený, ale aj napr. oznamovateľ, ktorý nemá osobitný pomer k trestnému činu. Takéto trestné oznámenie vám pomôžeme pripraviť.

 

Spisovanie žiadostí o podmienečnom prepustení z výkonu trestu

  • Ak už bola vykonaná (prípadne Vášmu blízkemu, ktorý je vo výkone trestu) potrebná časť trestu, vyžiadame si z ústavu na výkon trestu odňatia slobody správu o správaní odsúdeného a pomôžeme Vám pripraviť žiadosť o podmienečné prepustenie.

 

Spisovanie žiadostí o zahladenie odsúdenia

  • Ak ste po výkone trestu viedli riadny život, pomôžeme vám pripraviť žiadosť o zahladenie odsúdenia. Zahladené odsúdenie sa následne neuvedie vo výpise z registra trestov.