Pracovné právo

V pracovnom práve Vám pomôžeme s týmito záležitosťami:

Príprava zmlúv a iných právnych úkonov podľa Zákonníka práce

  • Vypracujeme pre vás (alebo pripomienkujeme) pracovnú zmluvu, dohody o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru, dohodu o zrážkach zo mzdy

  • Právne pomoc poskytneme aj pri vypracované jednostranných právnych úkonov, napríklad výpoveď alebo oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Zastupovanie zamestnancov / zamestnávateľov v konaní pred súdom

  • Právne služby poskytujeme najmä zamestnancom, s ktorými bol neoprávnene rozviazaný pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru

  • Zamestnancov alebo zamestnávateľov však zastúpime vás v prípade náhrady škody či iných finančných nárokov (napr. vymáhanie mzdy, náhrada nákladov za prehlbovanie kvalifikácie, preplatenie nevyčerpanej dovolenky)

Poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov ohľadom ich možností, nárokov a povinností v pracovnoprávnom vzťahu

  • Vysvetlíme vám, aký postup musíte ako zamestnávateľ dodržať, ak chcete so zamestnancom skončiť pracovný pomer výpoveďou

  • Ak vám zamestnávateľ siahol na mzdu, posúdime, či išlo o dovolenú zrážku zo mzdy, alebo konal v rozpore so zákonom

  • Vysvetlíme vám, do ktorej mzdovej kategórie by mala patriť konkrétna pracovná pozícia, ako naformulovať konkurenčnú doložku a iné