Pracovné právo

  • príprava zmlúv a iných právnych úkonov podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, výpoveď)

  • zastupovanie zamestnancov / zamestnávateľov pri neplatnom skončení pracovného pomeru a náhrady mzdy

  • poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov ohľadom ich možností, nárokov a povinností v pracovnoprávnom vzťahu