Lorem Ipsum

V trestnom konaní poskytujeme najmä tieto právne služby:

Obhajoba
  • V trestnom konaní obhajujeme podozrivých, obvinených, obžalovaných páchateľov vo vzťahu k násilnej kriminalite, majetkovej kriminalite, drogovej kriminalite, ako aj pri iných trestných činoch.
Zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní
  • Aj poškodené osoby majú v trestnom konaní rôzne práva, ktoré môžu využiť na svoj prospech – napríklad právo navrhovať dôkazy alebo uplatniť nárok na náhradu škody. Poškodeným zastupujeme najmä pri dopravných nehodách alebo trestných činoch proti zdraviu poškodeného. Poškodením poradíme, aké škody a v akej výške môžu žiadať.
Spisovanie trestných oznámení
  • Trestné oznámenie môže podať nielen poškodený, ale aj napr. oznamovateľ, ktorý nemá osobitný pomer k trestnému činu. Takéto trestné oznámenie vám pomôžeme pripraviť.
Spisovanie žiadostí o podmienečnom prepustení z výkonu trestu
  • Ak už bola vykonaná (prípadne Vášmu blízkemu, ktorý je vo výkone trestu) potrebná časť trestu, vyžiadame si z ústavu na výkon trestu odňatia slobody správu o správaní odsúdeného a pomôžeme Vám pripraviť žiadosť o podmienečné prepustenie.
Spisovanie žiadostí o zahladenie odsúdenia
  • Ak ste po výkone trestu viedli riadny život, pomôžeme vám pripraviť žiadosť o zahladenie odsúdenia. Zahladené odsúdenie sa následne neuvedie vo výpise z registra trestov.