O nás

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby predovšetkým na území Slovenskej republiky fyzickým ako aj právnickým osobám pri ochrane ich práv a záujmov.

Klientom ponúkame profesionalitu, dôkladný prístup a vysoké nasadenie pri poskytovaní právnych služieb. Nám môžete zveriť aj informácie, ktoré by ste iným nepovedali. Ctíme si povinnosť mlčanlivosti a zakladáme si na dôvere s našimi klientmi.

Za účelom poskytovania kvalitných právnych služieb našu odbornosť neustále zdokonaľujeme a prehlbujeme štúdiom aktuálnej judikatúry a odborných publikácií či literatúry.

Advokátom v našej advokátskej kancelárii je JUDr. Marcel Ružarovský, ktorý je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 8218. JUDr. Marcel Ružarovský svoje štúdium úspešne ukončil na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte. Na uvedenej fakulte absolvoval aj rigorózne konanie, v ktorom získal titul „doktor práv“ (JUDr.), pričom úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému „Trestné činy v doprave“.

JUDr. Marcel Ružarovský pôsobí v advokátskej praxi od roku 2015, pričom začiatkom roka 2021 založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas uvedených rokov nadobudol bohaté skúsenosti a znalosti z rôznych oblastí práva.

JUDr. Marcel Ružarovský sa popri svojej právnej praxi aktívne venuje aj publikačnej činnosti. V súčasnosti je autorom viac ako 40 odborných príspevkov dostupných na právnických portáloch (https://www.najpravo.sk,  https://www.pravnenoviny.sk) zameraných najmä na problematiku trestného práva, priestupkov, cestnej dopravy a oprávnení príslušníkov polície, pričom niektoré príspevky sú publikované aj v odborných časopisoch (napr. e-magazín Súhlas). Články sú dostupné aj tu .